Kategóriák
Felelős hitelezés Pénzügyek 2021

Felelős hitelezés! Tudnivalók…Bárlistásoknak

A felelős hitelezés általános normái

2009. szeptember 16-án, 13 hitelintézet aláírásával létrejött az úgynevezett Magatartási Kódex, mely – az azóta mintegy 200 pénzügyi szervezet csatlakozásával – szabályozza az elvárt magatartást, amit lakossági hitelnyújtás során a hitelezőknek a hitelfelvevőkkel szemben tanúsítaniuk kell. A Kódex elsőként a felelős hitelezés általános normáit tartalmazza.

A hitelnyújtók kötelessége, hogy maradéktalanul betartsák a felelős hitelezés elveit, tehát támogatniuk kell ügyfeleiket a felelős döntés meghozatalában, figyelembe véve az ügyfelek egyéni lehetőségeit. A hitelezőknek továbbá szem előtt kell tartaniuk, hogy legfőbb cél az ügyfelek hosszú távú megtartása és a hitel sikeres visszafizetése, nem pedig csupán a hitelek kihelyezése.

1.
A hitelbírálók a hitelkérelem engedélyezésekor az adott ügyfél teherviselő képességének figyelembe vételével döntenek. Elsődleges szempontjuk a bírálat során az lehet, hogy az ügyfelek várhatóan képesek lesznek-e szerződésszerűen teljesíteni törlesztési kötelezettségüket. Eszköz alapú hitelnyújtás csak korlátozottan – az esetleges kockázatok alapos mérlegelésével – engedélyezett.

2.
Olyan szerződési feltételeket alakítanak ki, melyek az ügyfelek igényeinek megfelelnek és számukra egyértelműek. Az ügyféligények kialakításánál figyelembe kell venni azon rendelkezést, miszerint a hitelezők nem folytathatnak olyan hitelezési gyakorlatot, mely sérti a hitelfelvevőkkel szembeni tisztességes magatartást.

3.
A hitelezők kötelesek ügyfeleiket az igénybe venni kívánt szolgáltatásról korrekt módon és teljes körűen tájékoztatni. A személyes ügyfélkapcsolatokban igyekeznek az ügyfelek számára érthető módon felvilágosítást adni az egyes termékek kondícióiról valamint a bennük rejlő kockázatokról.

4.
Segítséget nyújtanak ügyfeleiknek abban, hogy döntéseiket hosszabb távú szempontok figyelembevételével hozzák meg. Miután az ügyfél kiválasztotta a számára megfelelő hitelterméket, a hitelügyintéző a hitelszerződés megkötése előtt bemutatja számára azon kockázatokat, melyek a törlesztő részlet emelkedését okozhatják. Továbbá figyelmeztetik őket arra, előfordulhat, hogy a havi törlesztés a későbbiekben megemelkedik.

5.
A hitelezőknek az ügyféllel együttműködve kell a hitelügyintézés során eljárni, készséges segítségnyújtást biztosítva számukra.